• رنگ پیور ماشروم (Mushroom)

    ماشروم نیز رنگی کاموفلاژی به رنگ سفید متمایل به خاکستری است.
    برای تهیه رنگ پوست در ترکیب با رنگ‌های کافی، مجیک کالر و نود کاربرد دارد.
    همچنین در ترکیب با ریموورهای کالرلیفت و چیک نیز در مرحله آخر تکنیک ریموور به خروج بهتر رنگ از زیر پوست کمک می‌کند.
    نکته: رنگ‌های کاموفلاژ پیور کمپانی بیوتاچ که در بالا ذکر کردیم، چون بر پایه مواد معدنی هستند، در ترکیب با مواد ریموور (تنها در مرحله آخر یا همان دور آخر) ردی روی پوست بجا نمی‌گذارند.

منوی اصلی